Spotkanie z Prezbiterem EWZ

Home / Aktualności / Spotkanie z Prezbiterem EWZ

Dnia 19.02.2013 Odbyło się spotkanie z Prezbiterem Ewangelicznej Wspólnoty Zielonoświątkowej. Wraz z nim była grupa muzyczna która usłużyła pieśnią, jak również poprowadziła całą grupę w uwielbieniu Pana Jezusa Chrystusa. Słowem Bożym usłużył Prezbiter br. Tadeusz Krzok w temacie „Słowa a czyny” z ewangelii Mateusza 7 rozdziału 21-23 werset.