TRYB PRZYJĘCIA

CHRZESCIJAŃSKI DOM „ZATOKA PEREŁ”

TRYB  PRZYJĘCIA :

Warunki przyjazdu:

1. Zapoznać się i podpisać regulamin. Zgłoszenie musi być dobrowolne.
2. Ustalić telefonicznie dokładnie datę i godzinę przyjazdu.
3. W dniu przyjazdu wymagana jest trzeźwość.
4. W CHD „Zatoka Pereł” panuje całkowita abstynencja od wszystkich substancji psychoaktywnych.                   
5. Własne pieniądze, telefon komórkowy,  itp. w chwili przyjęcia oddaję się do depozytu.
6. Podczas przyjęcia jest przeprowadzana gruntowna kontrola wszystkich rzeczy wniesionych na teren CHD „Zatoka Pereł”.
7. Podczas przyjęcia mogą zostać zastosowane środki lekarskie w celu pozbycia się np. wszawicy.
8. Decyzję o przyjęciu podejmuje Dyrektor Domu.

Rzeczy pierwszej potrzeby:
1. Rzeczy osobiste.
2. Ubranie i buty robocze.
3. Środki czystości i artykuły pielęgnacyjne dla dziecka.
4. Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka i książeczka zdrowia dziecka
5. Notatnik, długopis oraz Pismo Święte.