Misja Fundacji

Home / O fundacji / Misja Fundacji

Misją Fundacji Latarnia jest działanie na rzecz osób wykluczonych społecznie, w szczególności osób bezdomnych, uzależnionych oraz byłych skazanych jak również  profilaktyczne, edukacyjne i terapeutyczne wspieranie tych ludzi w ich życiu osobistym, rodzinnym i społecznym, ukierunkowane na osiąganie dojrzałego rozwoju w perspektywie chrześcijańskiej wizji człowieka.

Misję relizujemy poprzez prowadzenie Chrześcijańskiego Domu ‘Przystań’ w którym przebywa ok 14 osób.

lat