ZASADY DLA OSÓB OCZEKUJĄCYCH NA MIEJSCE

Home / Chrześcijański Dom „Zatoka Pereł” / ZASADY DLA OSÓB OCZEKUJĄCYCH NA MIEJSCE
ZASADY DLA OSÓB OCZEKUJĄCYCH NA MIEJSCE W CHD ”ZATOKA PEREŁ” :
  • Zapoznanie się z trybem przyjęcia oraz z regulaminem. Informacje dostępne na stronie internetowej: www.fundacja-latarnia.pl.
  • Dobrowolność decyzji o podjęciu terapii.
  • Stały kontakt telefoniczny: 883 594 570 lub e-mailowy: kszwed@fundacja-latarnia.pl, z częstotliwością raz na dwa tygodnie. Nie utrzymywanie kontaktu, spowoduje usunięcie z listy osób oczekujących.
  • Osobisty kontakt osoby zainteresowanej terapią.
  • Pozostawienie podstawowych danych kontaktowych (Imię, Nazwisko, Numer Telefonu, E-mail, Rodzaj Problemu, Uzależnienia).
  • O kolejności przyjęcia decyduje data pierwszego kontaktu.