ZASADY DLA OSÓB OCZEKUJĄCYCH NA MIEJSCE W CHD `PRZYSTAŃ`

Home / Chrześcijański Dom "Przystań" / ZASADY DLA OSÓB OCZEKUJĄCYCH NA MIEJSCE W CHD `PRZYSTAŃ`

W ostatnim czasie Chrześcijański Dom „Przystań’ dostaje wiele telefonów oraz e-maili, z prośbą o pomoc, z zapytaniem czy jest miejsce aby przyjąć kolejną osobę.
Na dzień dzisiejszy Filia Fundacji Latarnia, posiada 12 miejsc stacjonarnych.
W związku powyższym załączamy na stronie internetowej Fundacji: Zasady dla osób oczekujących na miejsce.

ZASADY DLA OSÓB OCZEKUJĄCYCH NA MIEJSCE W CHD”PRZYSTAŃ” :

  • Zapoznanie się z trybem przyjęcia, regulaminem oraz programem dnia. Informacje dostępne na stronie internetowej: www.fundacja-latarnia.pl.
  • Dobrowolność decyzji o podjęciu terapii.
  • Stały kontakt telefoniczny +48 13 440 87 97, +48 517 299 441 lub e-mailowy: rdabrowka@fundacja-latarnia.pl, z częstotliwością raz na dwa tygodnie. Nie utrzymywanie kontaktu, spowoduje usunięcie z listy osób oczekujących.
  • Osobisty kontakt osoby zainteresowanej terapią.
  • Pozostawienie podstawowych danych kontaktowych (Imię, Nazwisko, Numer Telefonu, E-mail, Rodzaj Problemu, Uzależnienia).
  • O kolejności przyjęcia decyduje data pierwszego kontaktu.