Kategoria: SPRAWOZDANIA

4 lipca 20244 lipca 2024
Wpis

Sprawozdanie za rok 2023

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Bilans Rachunek zysków i strat Informacja dodatkowa Sprawozdanie merytoryczne

4 sierpnia 20234 sierpnia 2023
Wpis

Sprawozdanie za rok 2022

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Bilans Rachunek zysków i strat Informacja dodatkowa Sprawozdanie merytoryczne

4 sierpnia 20224 sierpnia 2022
Wpis

Sprawozdanie za rok 2021

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Bilans Rachunek zysków i strat Informacja dodatkowa Sprawozdanie merytoryczne

6 sierpnia 20216 sierpnia 2021
Wpis

Sprawozdanie za rok 2020

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Bilans Rachunek zysków i strat Informacja dodatkowa Sprawozdanie merytoryczne

6 sierpnia 20216 sierpnia 2021
Wpis

Sprawozdanie za rok 2019

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Bilans Rachunek zysków i strat Informacja dodatkowa Sprawozdanie merytoryczne

6 sierpnia 20216 sierpnia 2021
Wpis

Sprawozdanie za rok 2018

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Bilans Rachunek zysków i strat Informacja dodatkowa Sprawozdanie merytoryczne

18 lipca 201818 lipca 2018
Wpis

Sprawozdanie za rok 2017

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Bilans Rachunek zysków i strat Dodatkowe informacje i objaśnienia Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie za rok 2016
7 marca 201818 lipca 2018
Wpis

Sprawozdanie za rok 2016

  Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Bilans Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy Dodatkowe informacje i objaśnienia Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdania za rok 2015
6 grudnia 20164 marca 2017
Wpis

Sprawozdania za rok 2015

Bilans RACHUNEK ZYSKÓW i STRAT WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Sprawozdanie merytoryczne

14 października 201514 października 2015
Wpis

Sprawozdania za rok 2014

Sprawozdanie merytoryczne 2014 Informacja dodatkowa 2014 Rachunek wyników 2014 Bilans 2014

  • 1
  • 2