Projekt PAKD POWES

240 000,00 zł Działania na rzecz utworzenia przedsiębiorstwa społecznego w Fundacji.