Podkarpackie Inicjatywy Lokalne

Podkarpackie Inicjatywy Lokalne

W ramach inicjatywy „Moje miejsce” dofinansowanej z mikrodotacji branżowych, grupa nieformalna mieszkańców Gminy Bukowsko, działająca pod patronatem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Bukowskiej w Bukowsku realizuje projekt „RAZEM DLA BUKOWSKA”. Celem zadania jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej i stworzenie miejsca przyjaznego dla dzieci oraz rodzin.Aktualnie odbywają się na placu pomiędzy budynkami Urzędu Gminy Bukowsko oraz Przychodnią Zdrowia, spotkania edukacyjne w których uczestniczą dzieci z przedszkola, zerówki oraz klas 1-3. Tablice edukacyjne z elementami rozwojowymi, tablica z alfabetem Braila oraz ławeczka do siedzenia, są aktywnie wykorzystywane podczas spotkań, a jesienne słońce, sprzyja takiej aktywności. Doświadczenie korzystania z urządzeń typu tablica z alfabetem Braila, sprawia, że dzieci mogą doświadczyć oraz zrozumieć problemy i dysfunkcje innych, wokół nich. Jest to pierwsza taka tablica na terenie gminy Bukowsko.Projekt jest realizowany w ramach działania: „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021 – 2023”, ścieżka I – oddolne inicjatywy mieszkańców, sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.Wojewódzkimi Operatorami projektu są: Fundacja Fundusz Lokalny SMK, LGD Stowarzyszanie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszanie LGD „TRYGON -Rozwój i Innowacja”, Fundacja Przestrzeń Lokalna.