Projekt  „Tak dla Ukrainy

Projekt „Tak dla Ukrainy

Fundacja Latarnia, zrealizowała projekt pn. „Tak dla Ukrainy” w czasie od 1 czerwca 2022 do 30 sierpnia 2022. W ramach projektu zakupione zostało wyposażenie kuchenne oraz higieniczne. Zakupione wyposażenie posłużyło fundacji do pracy na rzecz uchodźców, uciekających z terenów objętych wojną. Projekt „Tak dla Ukrainy” zrealizowany został w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. PROO. Dotacja10 000,00 zł.

Również inne zaprzyjaźnione organizacje z terenu gminy Bukowsko, realizowały projekty PROO:

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Bukowskiej w Bukowsku, zrealizowało projekt pn. „Stowarzyszenie dla Ukrainy ” w czasie od 1 czerwca 2022 do 31 sierpnia 2022. W ramach projektu zakupione zostało wyposażenie, tj. namiot, 4 szt. zestawów zewnętrznych (stół+ ławki), oświetlenie zewnętrzne do namiotu, termosy oraz warniki. Zakupione wyposażenie służy stowarzyszeniu do pracy przy zwalczaniu skutków wojny rosyjsko-ukraińskiej. Projekt „Stowarzyszenie dla Ukrainy” zrealizowany został w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. PROO. Dotacja wyniosła 10 000,00 zł.

Ochotnicza Straż Pożarna w Nowotańcu zrealizowała projekt pt. „OSP dla Ukrainy” a czasie od 1 czerwca 2022 do 31 sierpnia 2022. W ramach projektu zakupione zostało wyposażenie, tj. namiot, 6 szt. zestawów zewnętrznych (stół+ ławeczki), oświetlenie zewnętrzne do namiotu, 2 przedłużacze na bębnie oraz 2 termosy. Zakupione wyposażenie służyć będzie strażakom do pracy przy zwalczaniu skutków wojny rosyjsko-ukraińskiej, da możliwość aktywnego udziału w akcjach związanych z ewakuacją ludności, pozwoli na przygotowywanie transportów pomocy żywnościowej na Ukrainę. Projekt „OSP dla Ukrainy” zrealizowany został w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. PROO. Dotacja to 10 000,00 zł.

Poprzez pozyskane dofinansowanie, organizacje z gminy Bukowsko, zrealizowały kompleksowe działania na rzecz uchodźców, w tak trudnym czasie okazaliśmy serca dla wszystkich potrzebujących, którzy mieli okazję trafić na teren naszej gminy.