RAMPA dialogu obywatelskiego

RAMPA dialogu obywatelskiego

Miło nam poinformować, że Fundacja Latarnia, będzie partnerem projektu realizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Bukowskiej w Bukowsku.

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Bukowskiej w Bukowsku otrzymało dofinansowanie na kolejny projekt pn.: „RAMPA dialogu obywatelskiego” z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 2021-2030 NOWEFIO – edycja 2022 – Priorytety 2-4.
Zadanie ma na celu zwiększenie zaangażowania obywateli oraz organizacji pozarządowych gminy Bukowsko, w życie publiczne, poprzez poprawę samoorganizacji społecznej, co przyczyni się do wzrostu znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym oraz wzmocnienia instytucjonalnego sektora obywatelskiego na terenie gminy Bukowsko.
W ramach zadania stowarzyszenie zrealizuje:
•    utworzenie centrum sportowo-rekreacyjnego  z mini skateparkiem
•    utworzenie klubu -miejsca spotkań dla młodzieży w budynku przy stadionie sportowym
•    warsztaty z aerografii dla młodzieży
•    zajęcia survivalowe na łonie natury dla młodzieży, zorganizowane w czasie trwania wakacji
•    zajęcia z dziedzictwa przyrody dla młodzieży, poprzez innowacyjną oraz nowatorską edukację
•    opracowanie i utworzenie Młodzieżowego Centrum Wolontariatu
Na realizację projektu została przyznana wnioskowana kwota w wysokości 69 987,70 złotych !!!


Zadanie finansowane ze środków pochodzących z dotacji Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.