Zabezpieczenie schronienia osobom bezdomnym

Zabezpieczenie schronienia osobom bezdomnym

Zabezpieczenie schronienia osobom bezdomnym poprzez remonty, doposażenie i utrzymanie Ośrodka dla osób
w miejscowości Wola Piotrowa, gmina Bukowsko

w formie otwartego konkursu dla organizacji pozarządowych

Instytucja zlecająca: Wojewódzki Urząd Podkarpacki

Czas trwania: od VII 2016r do XII 2016r

Kwota Dofinansowania: 16 000 złotych