Świadczenie usług socjalnych dla osób bezdomnych

Home / Bez kategorii / Świadczenie usług socjalnych dla osób bezdomnych

 

Zabezpieczenie schronienia osobom bezdomnym poprzez remonty, doposażenie i utrzymanie Ośrodka dla osób bezdomnych
w miejscowości Wola Piotrowa, gmina Bukowsko

 w formie otwartego konkursu dla organizacji pozarządowych

Instytucja zlecająca: Wojewódzki Urząd Podkarpacki

Czas trwania: od V 2015r do XII 2015r

Kwota Dofinansowania: 17 000 złotych