Jest już lista rankingowa Fundacja Latarnia dostaje grant !

Home / Aktualności / Jest już lista rankingowa Fundacja Latarnia dostaje grant !

Są już znani laureaci Konkursu „Tu mieszkam, tu zmieniam” organizowanego przez Bank Zachodni WBK. Jury zdecydowało, że granty finansowe otrzyma 247 pomysłów spośród 2861 złożonych wniosków. Łączna wartość przyznanych grantów wynosi ponad 1,5 mln złotych. Teraz, to internauci w specjalnym głosowaniu zdecydują, które trzy wyróżnione organizacje pożytku publicznego otrzymają dodatkowe pieniądze na realizację zgłoszonych pomysłów.

– Gratulujemy nie tylko laureatom, ale wszystkim, którzy wzięli udział w Konkursie „Tu Mieszkam, Tu Zmieniam”. Konkurencja była olbrzymia, a każdy pomysł i każda inicjatywa są dowodem wrażliwości i aktywności obywatelskiej Polaków. Mamy nadzieję, że hasło „Tu mieszkam, tu zmieniam” urzeczywistni się już wkrótce w wielu miejscach w Polsce – czytamy w komunikacie Komisji Konkursowej, która dokonała wyboru zwycięzców. W jej skład weszli między innymi: aktor – Kuba Wesołowski, prezes Banku Zachodniego WBK – Mateusz Morawiecki, prezes Fundacji BZ WBK – Eliza Dzwonkiewicz oraz redaktor naczelny dziennika „Polska the Times” – Paweł Siennicki.

http://fundacja.bzwbk.pl/2014/12/16/jest-juz-lista-zwyciezcow-teraz-czas-na-glosowanie-internautow

 

PROSIMY O GŁOS NA DODATKOWE FUNDUSZE

link do głosowania : http://www.bzwbk.pl/informacje-o-banku/granty/glosowanie.html

Fundacja w ramach działania realizuje projekt pt:

[tabs slidertype=”top tabs”] [tabcontainer] [tabtext]Klubik dla dzieci i młodzieży Ziomki Poziomki[/tabtext] [/tabcontainer] [tabcontent] [tab]Projektem zostanie objętych 20 dzieci, w wieku szkolnym (5-16 lat) zamieszkujących jedną wioskę, w gminie Bukowsko. Głównym celem projektu jest stworzenie placówki pomagającej zaniedbanym dzieciom z rodzin dotkniętych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, celem dostosowania społecznego, co stworzy nowe możliwości edukacyjne i socjoterapeutyczne, wcześniej niedostępne, poprzez opracowane i realizowane programy profilaktyczne, pozaszkolne i wychowawcze.Zgodnie z zasadą równych szans działania projektu nie będą dyskryminować żadnej z płci oraz przekazywane będą jednolite wartości. W działaniach projektu będą realizowane następujące elementy: -zajęcia muzyczne, w tym muzykoterapia -zajęcia plastyczno-artystyczne – zajęcia rytmiczno-taneczne, teatr z elementami dramy – nauka przez doświadczenie – mały geniusz – gry i zabawy sportowe na świeżym powietrzu – pomoc w nauce i odrabianiu lekcji, itp. Powstała placówka będzie bezpieczną przystanią dla dzieci, która dzisiaj nie istnieje.[/tab] [/tabcontent] [/tabs]

ziomki