Zakończenie terapii

Home / Aktualności / Zakończenie terapii

W czasie ostatnich dwóch miesięcy kolejne osoby opuściły CHD „Przystań” z pozytywnym wynikiem ukończenia terapii.  Absolwenci rozjechali się w różne zakątki Polski –życzymy wytrwałości i sukcesów na odbudowanej drodze życia.

Terapię zakończyli Jan Gąsiorowski, Piotr Możdżonka oraz Piotr Sikora, Zdzisław Filipowicz który już wcześniej ukończył terapię i przebywał na Hostelu opuścił CHD „Przystań” i zamieszkał u jednej z rodzin w Woli Piotrowej.

„Strzeż więc nakazów Pana, Boga twego, chodząc Jego drogami, by żyć w bojaźni przed Nim.”

 (Ks. Powt. Prawa 8:6, Biblia Tysiąclecia)