Świadczenie usług socjalnych dla osób bezdomnych

Home / Bez kategorii / Świadczenie usług socjalnych dla osób bezdomnych


Zabezpieczenie schronienia osobom bezdomnym poprzez remonty, doposażenie i utrzymanie Ośrodka dla osób bezdomnych
w miejscowości Wola Piotrowa, gmina Bukowsko

 w formie otwartego konkursu dla organizacji pozarządowych

Instytucja zlecająca: Wojewódzki Urząd Podkarpacki

Czas trwania: od V 2014r do XII 2014r

Kwota Dofinansowania: 20 000 złotych