Dotacja Wojewody na pomoc osobom bezdomnym

Home / Aktualności / Dotacja Wojewody na pomoc osobom bezdomnym

Wojewoda podkarpacki dokonał podziału środków dla organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą osobom bezdomnym. Na realizację zadania na rzecz osób bezdomnych Fundacji Latarnia, Wojewoda przeznaczy w tym roku 20 tys. zł. W otwartym konkursie ofert Fundacja złożyła jedną ofertę, która po ocenie formalnej oraz merytorycznej została zaakceptowana. Fundacja Latarnia w ramach projektu realizuje zadania w zakresie pomocy na rzecz osób bezdomnych.

Dziękujemy !

herb_pole_podst11