Zakończenia terapii podopiecznych

Home / Aktualności / Zakończenia terapii podopiecznych

„Pan będzie strzegł twego wyjścia i przyjścia teraz i po wszystkie czasy.”
Ks. Psalmów 121:8, Biblia Tysiąclecia

Jak już zostało wcześniej wspomniane w ostatnim tygodniu mogliśmy uczestniczyć w oficjalnym zakończeniu I Modelu Terapii Podstawowej – Rehabilitacyjnej podopiecznego CHD ”Przystań” –  Piotra Ściegiennego. Przez wspólne pół roku pracy z Piotrem, również mogliśmy zaobserwować przemianę Jego osoby i odbudowanie nowych wartości w życiu.

Życzymy powodzenia na nowej drodze, już nie samotnej, lecz z Jezusem.

W poprzednich miesiącach I Model Terapii zakończyli również dwaj inni podopieczni: Marek Winiarz oraz Zdzisław Filipowicz. Obaj zdecydowali się na pozostanie na hostelu aby realizować II Model Terapii Rozszerzonej – Postrehabilitacyjnej. Marek oraz Zdzisław włożyli bardzo dużo pracy w zmianę  swojego życia, sposobu myślenia i funkcjonowania, dlatego dzisiaj mogą być zachętą i przykładem dla nowych podopiecznych, którzy są dopiero na początku swojej drogi i już dzisiaj mogą widzieć, że „można” i że „warto”.