Pożegnanie dwóch absolwentów: Andrzeja Bąka i Sławomira Kaczorowskiego

Home / Aktualności / Pożegnanie dwóch absolwentów: Andrzeja Bąka i Sławomira Kaczorowskiego

11 lipca 2013 roku, Chrześcijański Dom „Przystań”, filia Fundacji Latarnia, mógł świętować kolejne zakończenie terapii rehabilitacyjnej, tym razem świętowaliśmy podwójnie. Na uroczystość zakończenia przybyło wielu zacnych gości, którzy wraz z nami mogli cieszyć się z sukcesu ukończenia programu terapeutycznego. Dwaj podopieczni Andrzej Bąk oraz Sławomir Kaczorowski zakończyli z wynikiem pozytywnym I Model Terapii Podstawowej – Rehabilitacyjnej dla Osób Uzależnionych i Bezdomnych. Dziś już jako nowe osoby w Jezusie Chrystusie, mogą radować się z pełni uzdrowienia oraz uwolnienia, jakie płyną przez ich życie.

Sławek podjął od razu pracę zawodową w niedalekim zakładzie obróbki drewna, gdzie wraz z innym absolwentem Kazimierzem Broniszem, będą się wspierać i dalej usamodzielniać. Sławek do czasu pełnej samodzielności, pozostanie w Chrześcijańskim Dom „Przystań” jako członek społeczności, realizując w tym czasie II Model Terapii Postrehabilitacyjnej – Hostel.

Andrzeja zaś tymczasowo, pojechał w swoje rodzinne strony do Rzeszowa, aby tam budować na nowo relację rodzinne, uczyć się żyć według Bożego Słowa i wcielać w dniu powszednim Jego wartości.

Przy tej okazji jako CHD ”Przystań” pragniemy złożyć podziękowania dla wszystkich instytucji wspierających, sponsorów, darczyńców, rodzin, przyjaciół za bezinteresowną pomoc i wsparcie na rzecz naszych działań. Bez Waszego zainteresowania, nie moglibyśmy teraz czytać o owocach tej pracy.

„Szczęśliwy sprawiedliwy, bo pozyska dobro; zażywać będzie owocu swych czynów.”
(Ks. Izajasza 3:10, Biblia Tysiąclecia)

„…abyście już postępowali w sposób godny Pana, w pełni Mu się podobając, wydając owoce wszelkich dobrych czynów i rosnąc przez głębsze poznanie Boga.”
(List do Kolosan 1:10, Biblia Tysiąclecia)