Świadczenie usług socjalnych dla osób bezdomnych

Home / Bez kategorii / Świadczenie usług socjalnych dla osób bezdomnych

”Świadczenie usług socjalnych dla osób bezdomnych – Zabezpieczenie schronienia osobom bezdomnym poprzez remont dachu, kuchni, stołówki, c.o. , doposażenie i utrzymanie Ośrodka dla osób bezdomnych w miejscowości Wola Piotrowa, gmina Bukowsko.” w formie otwartego konkursu dla organizacji pozarządowych

Instytucja zlecająca: Wojewódzki Urząd Podkarpacki

Czas trwania: od V 2013r do XII 2013r

Kwota Dofinansowania: 15 000 złotych