Podziękowania dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Home / Aktualności / Podziękowania dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Fundacja Latarnia, Wola Piotrowa 34, 38-505 Bukowsko, ma przyjemność podziękować

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Urząd Gminy Bukowsko

Za pomoc w postaci pozytywnego rozpatrzenia wniosku Fundacji Latarnia i przyznanie kwoty 1000,00 złotych na dofinansowanie zakupu projektora multimedialnego, niezbędnego w prowadzeniu zajęć profilaktyki uzależnień.
Dzięki Państwa zaangażowaniu w prace społeczne, razem możemy w sukcesywny sposób realizować zadania polityki społecznej, za którą jako społeczeństwo jesteśmy wspólnie odpowiedzialni.