Kolejny konkurs ofert rozstrzygnięty

Home / Aktualności / Kolejny konkurs ofert rozstrzygnięty

Dotacje, w ramach ogłoszonego przez wojewodę podkarpackiego otwartego konkursu dla organizacji pozarządowych, zajmujących się pomocą osobom bezdomnym zostały rozdzielone.

Dotacje z budżetu wojewody zostaną przeznaczone m. in. na prace remontowe i wyposażenie, opłaty związane z bieżącą działalnością placówki ( m.in. na organizację i wydawanie posiłków), wspieranie działań w zakresie wychodzenia z bezdomności, w tym aktywizację zawodową osób bezdomnych.

Wojewoda Podkarpacki przyznał dotację Fundacji Latarnia w kwocie 15 tysięcy złotych.

Fundacja w ramach zadania będzie realizowała projekt pt.:

”Świadczenie usług socjalnych dla osób bezdomnych – Zabezpieczenie schronienia osobom bezdomnym poprzez remont dachu, kuchni, stołówki, c.o. , doposażenie i utrzymanie Ośrodka dla osób bezdomnych w miejscowości Wola Piotrowa, gmina Bukowsko.”

Zadanie będzie realizowane w okresie od V 2013r do XII 2013r.