O co się modlimy?

Home / Bez kategorii / O co się modlimy?
  •       O to by Bóg poprzez fundacje zmienił życie wielu osób;
  •       O to, aby Pan Bóg przyprowadzał osoby, które naprawdę potrzebują pomocy;
  •       O jedność wśród założycieli  fundacji, terapeutów i pacjentów Domu „Przystań”;
  •       O mądrość dla terapeutów CHD „Przystań”;
  •       O wypełnienie Bożej woli odnośnie działania fundacji i CHD „Przystań”;
  •       O to, byśmy w naszych działaniach zawsze kierowali się miłością, jaką i Chrystus nas ukochał;
  •       O to,  by Bóg w swojej dobroci zaopatrzał ośrodek w potrzebne rzeczy;
  •       O ludzi, którzy mogliby pomóc rzeczowo oraz  finansowo;