Strona Główna

Home / Bez kategorii / Strona Główna

Fundacja Latarnia została utworzona 27 listopada 2012 r. w Woli Piotrowej. Celem Fundacji jest wspieranie zadań polityki społecznej, w szczególności resocjalizacji i socjalizacji, które są oparte na chrześcijańskich wartościach: miłości, wierze i nadziei.

Głównym celem Fundacji jest organizowanie i niesienie pomocy w ramach działalności pożytku publicznego.  Zadaniem priorytetowym jest realizacja tych celów statutowych, które mają wpływ na poziom kultury, edukacji, zdrowia społeczeństwa, powszechności zatrudnienia i obronności kraju.