Program dnia

PONIEDZIAŁEK

6:30- pobudka, toaleta poranna
7:00-społeczność biblijna
8:00-śniadanie
8:30- terapia zajęciowa
11:30- drugie śniadanie
12:00- terapia zajęciowa
15:00- obiad
15:30 – czas wolny
17:00- podwieczorek
17:30- Społeczność terapeutyczna
19:00- kolacja+ modlitwa
19:30-słuchanie muzyki/świadectwa/film chrześcijański
22:00 cisza nocna

 WTOREK

6:30- pobudka
7:00- społeczność biblijna
8:00- śniadanie
8:30- terapia zajęciowa
11:30- drugie śniadanie
12:00- terapia zajęciowa
15:00- obiad
15:30 – czas wolny
17:00- podwieczorek
17:30- Społeczność terapeutyczna
19:00- kolacja
19:30-WYKŁAD BIBLIJNY , MODLITWA
22:00 cisza nocna

ŚRODA

6:30- pobudka
7:00- społeczność biblijna
8:00- śniadanie
8:30- terapia zajęciowa
11:30- drugie śniadanie
12:00- terapia zajęciowa
15:00- obiad
15:30-czas wolny
17:00- podwieczorek
18:30- Nabożeństwo
21:00- kolacja
22:00 cisza nocna

CZWARTEK

6:30- pobudka
7:00- społeczność biblijna
8:00- śniadanie
8:30- terapia zajęciowa
11:30- drugie śniadanie
12:00- terapia zajęciowa
15:00- obiad
15:30 – czas wolny
17:00- podwieczorek
17:30- Spotkanie Mieszkańców Domu
19:00- kolacja
19:30- SPOTKANIE Z MUZYKĄ-CZAS UWIELBIENIA-MODLITWA
22:00 cisza nocna

PIATEK

6:30- pobudka
7:00- społeczność biblijna
8:00- śniadanie
8:30- terapia zajęciowa
11:30- drugie śniadanie
12:00- terapia zajęciowa
15:00- obiad
15:30-czas wolny
17:00- podwieczorek
17:30-SPOTKANIE Z NAUKĄ -pogadanka
19:00- kolacja, modlitwa
22:00 cisza nocna

SOBOTA

6:30- pobudka
7:00- społeczność biblijna
8:00- śniadanie
8:30- dzień gospodarczy
14:00- obiad
14:45 – wycieczka
17:00- podwieczorek
17:30- czas wolny
19:00- kolacja+ modlitwa
20:00- Film
22:00 cisza nocna

NIEDZIELA

7:00- pobudka
7:30- śniadanie
8:30- wyjście na nabożeństwo
9:00- nabożeństwo
14:00- obiad
14:45-spacer
17:00- podwieczorek
17:30-słuchanie muzyki, świadectwa
19:00- kolacja
20:00-Film
22:00 cisza nocna