Podział terapii

PROGRAM  TERAPEUTYCZNY:

Chrześcijański Dom „Przystań” jest formą ośrodka resocjalizacyjnego prowadzonego jako filia przez Fundację „Latarnia”. Filia działa jako jednostka pozarządowa i jest samofinasująca się.

Resocjalizacja w Chrześcijańskim Domu „Przystań” jest oparta na chrześcijańskich wartościach. Celem nadrzędnym prowadzenia Chrześcijańskiego Domu „Przystań” jest stworzenie otwartego Domu dla każdej potrzebującej osoby.

Ośrodek prowadzi tryb leczenia stacjonarnego, podzielony na dwa modele:

I.  Model terapii podstawowej – rehabilitacyjnej.

Cele terapii:

Celem terapii rehabilitacyjnej jest nauczenie się rozwiązywania problemów wywołanych przez uzależnienia, bezdomność, inne dysfunkcje życiowe oraz budowanie i rozwijanie pozytywnych cech charakteru w procesie socjalizacji człowieka, utrzymywanie i rozwijanie nowego, trzeźwego stylu życia, opartego na biblijnych wartościach szacunku i miłości.

Grupa docelowa:

  • Osoby uzależnione (narkomania, alkoholizm, hazard, pornografia, lekomania i inne uzależnienia XXI wieku) bez względu na płeć oraz wiek
  • Osoby bezdomne bez względu na płeć oraz wiek

 

II. Model terapii rozszerzonej – postrehabilitacyjnej (hostel).

Hostel jest miejscem, które ma za zadanie przygotować człowieka do życia w społeczeństwie. Osoby na hostelu rozpoczynają lub kontynuują pracę, szkołę w zależności od sytuacji życiowej. Są podporządkowani pod ogólny regulamin, biorą czynny udział w życiu Chrześcijańskiego Domu „Przystań”. Plan dnia jest określany indywidualnie dla każdej osoby.

Cele terapii:

Celem terapii postrehabilitacyjnej jest osiągnięcie całkowitej stabilizacji i samodzielności poprzez kształtowanie swojej przyszłości w pełni uzdrowienia.

Grupa docelowa:

  • Osoby wykluczone społecznie (ofiary przemocy, indoktrynacji, ubogie, niezaradne życiowo) bez względu na płeć oraz wiek
  • Osoby nieprzystosowane społecznie (osoby opuszczające zakłady karne, młodzież opuszczająca zakłady poprawcze) bez względu na płeć oraz wiek
  • Osoby po terapii resocjalizacyjnej bez względu na płeć oraz wiek
  • Matki z dziećmi

 

Więcej informacji: Podział terapii.pdf