Światłością w dzień nie będzie ci już słońce, a blask księżyca nie będzie ci już świecił, lecz Pan będzie twoją wieczną światłością, a twój Bóg twoją chlubą.
Izajasz 60. 19.
poznaj nas bliżej, zapoznaj się z naszą działalnością....
O fundacji

Fundacja Latarnia została utworzona 27 listopada 2012 r. w Woli Piotrowej. Celem Fundacji jest wspieranie zadań polityki społecznej, w szczególności resocjalizacji i socjalizacji, które są oparte na chrześcijańskich wartościach: miłości, wierze i nadziei.

Głównym celem Fundacji jest organizowanie i niesienie pomocy w ramach działalności pożytku publicznego.  Zadaniem priorytetowym jest realizacja tych celów statutowych, które mają wpływ na poziom kultury, edukacji, zdrowia społeczeństwa, powszechności zatrudnienia i obronności kraju.

 

W ramach fundacji działa również wypożyczalnia rowerów:
wypozycz


czytaj więcej
Chrześcijański Dom „Przystań”

Chrześcijański Dom „Przystań” jest formą ośrodka resocjalizacyjnego prowadzonego jako filia przez Fundację „Latarnia”. Filia działa jako jednostka pozarządowa i jest samofinasująca się.
Resocjalizacja w Chrześcijańskim Domu „Przystań” jest oparta na chrześcijańskich wartościach. Celem nadrzędnym prowadzenia Chrześcijańskiego Domu „Przystań” jest stworzenie otwartego Domu dla każdej potrzebującej osoby.

Temu, którego umysł jest stały, zachowujesz pokój, pokój mówię; bo tobie zaufał.

Iz. 26,3

 

dom


czytaj więcej
Misja Fundacji

Misją Fundacji Latarnia jest działanie na rzecz osób wykluczonych społecznie, w szczególności osób bezdomnych, uzależnionych oraz byłych skazanych jak również  profilaktyczne, edukacyjne i terapeutyczne wspieranie tych ludzi w ich życiu osobistym, rodzinnym i społecznym, ukierunkowane na osiąganie dojrzałego rozwoju w perspektywie chrześcijańskiej wizji człowieka.

Misję relizujemy poprzez prowadzenie Chrześcijańskiego Domu ‘Przystań’ w którym przebywa ok 14 osób.

lat


czytaj więcej