Chrześcijański Dom „Przystań”

jest formą ośrodka resocjalizacyjnego prowadzonego jako filia przez Fundację „Latarnia”.

Chrześcijański Dom „Zatoka Pereł”

ośrodek w budowie z przeznaczeniem dla potrzebujących kobiet.

Program PPAPCU

Program autorskich spotkań z młodzieżą w temacie profilaktyki uzależnień prowadzony w szkołach jak również w aresztach, zakładach karnych, ośrodkach resocjalizacyjnych.

Chrześcijański Dom „Perełki”

Filia Fundacji prowadzona w Walimiu w formie Rodzinnego Domu Dziecka.

Klubik Ziomki Poziomki

Klubik dla dzieci.

 

.

Ekologiczne Pikniki Zdrowia

Cyklicznie odbywający się Ekologiczny Piknik Zdrowia w Woli Piotrowej.

Aktualności

0 Lata
0 Projektów
0+ Wolontariuszy
0% Poświęcenie

Chciałbyś pomóc innym? Możesz nas wesprzeć materialnie, finansowo…